Maritime Drømme i Skive

1. FORSLAG TIL UDVIDELSE AF STRANDTANGEN

Efterfølgende billedserie skitserer et par ideer som opstod den 6. december 2016
til et møde på Skive havn, hvor folkene bag "Maritime drømme 2" havde inviteret
repræsentanter fra havnens maritime klubber.

På mødet kom det frem, at Skive Kommune er ved at søge om tilladelse til kystfodring langs stranden til Resen.
Som det vil være mange bekendt, vil en fodring med sand, have en begrænset levetid, idet vind, strøm og højvande om efteråret og
vinteren, konstant flytter store mængder materiale langs kysten. Kysten blev sidst sandfodret i 1996 i forbindelse med etablering
af Ringvej Syd. Dette sand er for længst forsvundet.
En sandfodring vil kun kunne holde, hvis der samtidigt laves en eller anden form for kystsikring.

Det var således oplagt, at få den tanke, at forlænge molen udenfor søsportshavnen et stykke mod nord, og fylde op inden for denne,
således, at der kunne skabes et stort græsareal, til kreativ udfoldelse, til glæde for byens borgere og området som helhed.

2. FORSLAG TIL ETABLERING AF "RAMBLA" LANGS HAVNEVEJ

Et andet forslag der blev stillet af Jytte Ransborg udsprang af, at der var søgt om opstilling af en del bænke langs Havnevej.
Spørgsmålet var, hvilken side af Havnevej bænkene skulle opstilles. Da der kun er plads i nordsiden mod skoven, fremkom det forslag,
at udvide fortovet i sydsiden hen over jernbanesporet, således at det kunne etableres en virkelig bred og flot "Rambla" med mulighed
for kreativ udfoldelse.

Ideen til disse forslag er skitseret i de efterfølgende billeder,  som har været fremlagt
til et par møder med byudviklingsudvalget og repræsentanter fra Skive Kommune,
23. januar og 22. februar 2017.

Forslagene har ved disse møder vakt umiddelbar begejstring.

3. Forslag til en bade-ø ved strandtangen

 

Ad1. FORSLAG TIL UDVIDELSE AF STRANDTANGEN

Området set fra luften

Det foreslåede størrelsesforhold

Nuværende og fremtidige anvendelsesarealer

Tilgængelighed for badende, surfere og anden aktivitet

Lidt historie

Sammenligning med, hvad man har kunnet lave i Aarhus

 

Ad2. FORSLAG TIL ETABLERING AF "RAMBLA" LANGS HAVNEVEJ

Kun fantasien sætter grænser for indretning af Ramblaen

 

3. Forslag til en bade-ø ved strandtangen

Skive kan Hvis Skive vil !